Pages

11 January 2017

Fuel Filter (Penyaring Bahan Bakar)

Fuel Filter (Penyaring Bahan Bakar)

Pengertian Fuel Filter

Fuel filter merupakan komponen mesin bakar (fuel engine) yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar minyak yang akan masuk ke ruang bakar. Fuel filter biasanya dijumpai pada mesin-mesin diesel. Mesin diesel (diesel engine) merupakan mesin yang menggunakan bahan bakar solar (diesel).

Aplikasi Fuel Filter

Fuel filter digunakan pada mesin kereta, pembangkit listrik tenaga diesel, dll.